A BAVA-Com Kft. - a PREVOST magyarországi disztribútora, a Hitachi Power Tools hivatalos viszonteladója • Hívjon minket: +36-309 528 248
BAVA-Com Kft.
1086 Budapest, Csobánc u. 11.
Tel.: +36-309 528 248
Fax: +36-1- 459 0026
info@bavacom.hu

A BAVA-Com Kft. adatkezelési szabályzata
Érvényes: 2018. május 25-től visszavonásig
A BAVA-Com adatkezelési irányelvei
Jelen dokumentum célja, hogy a BAVA-Com Kft. mint adatkezelő (a továbbiakban mint Adatkezelő) leírja az Adatkezelő szervezetében alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket.
Az Adatkezelő egyúttal e dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, illetőleg minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen - jogi szempontból értelmezhető - kapcsolatban állnak és a személyes kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról.
Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológia intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében.
Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója a www.bavacom.hu/adatkezeles hozzáférhetőségeken érhető el. Az Adatkezelési tájékoztatót Adatkezelő bármikor megváltoztathatja, a közzététel- és az Érintettek tájékoztatásának kötelezettsége mellett.

Az Adatkezelő azokat a személyes adatokat tárolja, illetve kezeli, amelyeket elsősorban az ügyfelei bocsátanak a rendelkezésére, vagy nyilvános adatbázisokból és nyilvánosan közétett elérhetőségekből származnak.
Bevezetés
A 2018. május 25-ével hatályba lépett Európai Uniós átfogó adatvédelmi szabályzat (General Data Protection Regulation, a továbbiakban GDPR), valamint a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak valamelyikén történő regisztrációval, illetve a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön adatait felhasználja a tevékenységével kapcsolatosan elvégzendő adminisztratív műveletekhez, piackutatáshoz, valamint reklámanyagok és egyéb tájékoztatók kiküldése érdekében a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett.

Az adatközlés önkéntes, Ön bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni a BAVA-Com Kft címre (10866 Budapest, Dobozi u. 49-53.) küldött levélben, vagy az info@bavacom.hu címre küldött e-mailben. Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.

Ahhoz, hogy az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait tárolja, a Felhasználó előzetes jóváhagyása szükséges.

Internetes regisztráció a rendelési felületek használatához
Az általunk üzemeltetett weboldalakon internetes rendelést csak regisztrációt követően tud indítani. A regisztrálás során Önnek el kell fogadnia a BAVA-Com Kft. adatvédelmi szabályzatát az erre vonatkozó négyzet kijelölésével. Ennek hiányában nem tároljuk személyes adatait és a regisztráció is meghiúsul, így nem tudja használni a rendelési felületeket.

A regisztrációt követően a megadott személyes adatokat tároljuk, melyek a következőek:
név, e-mail cím, cégnév, telefonszám, adószám, közösségi adószám, preferált fizetési pémznem, helység, irányítószám, cím A regisztráció során a hírlevélre történő feliratkozáshoz külön jelölőnégyzetet kell bepipálni.
Hírlevélre történő feliratkozás
Hírlevélre történő feliratkozás esetén olyan személyes adatokat kezelünk, mint a Felhasználó neve és az email címe. A feliratkozás során Önnek el kell fogadnia a BAVA-Com Kft. adatvédelmi szabályzatát az erre vonatkozó négyzet kijelölésével.
A személyes adatok kezelésének célja és mértéke
A Felhasználó személyes adatait csak olyan célból kezeljük, amihez a Felhasználó előzetesen hozzájárult. A Felhasználó által megadott személyes adatokat csak a BAVA-Com Kft. alkalmazottai láthatják és semmilyen formában nem adjuk át harmadik fél számára.
A fentieken kívül a kezelt adatok körébe tartozik a Felhasználó IP-címe.
IP-cím: szükségesek a weboldal betöltésekor fellépő esetleges problémák diagnosztizálásához, a weboldal adminisztrációjához és statisztikai adatokhoz.
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetes felhasználók csatlakozási helye egyértelműen azonosítható. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is meghatározható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés a regisztráció, illetve a hírlevélre történő feliratkozás napján kezdődik és a Felhasználó törlési kérelméig tart.
Személyes adatok kezelésének jogalapja
A megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.
Google Analytics
A BAVA-Com Kft. által üzemeltetett weboldalak a Google Inc. által nyújtott internetes elemzési szolgáltatást (a Google Analytics-et) használja. A Google Analytics lehetővé teszi a webhely használatának elemzését. Az információk a weboldal használatáról általában az USA-ban lévő Google-szerverekhez továbbítódnak és ott tárolódnak. A weboldal üzemeltetőjének nevében a Google ezt az információt felhasználja a weboldal használatának értékeléséhez, a webhelyes tevékenységről szóló jelentések összeállításához, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtásához a weboldal üzemeltetőjének. A Google Analytics által a Google Analytics részeként kezelt adatok (pl.: IP-cím) nem kerülnek összevonásra más Google-adatokkal.
A webhely használati adatok kezeléséről további információk a http://www.google.com/intl/hu/policies/ oldalon találhatóak.
Böngésző Süti - Cookie
A HTTP-süti (süti, cookie) kisméretű adatcsomag, amelyet az internetes böngészés során a látogatott weboldalt tartalmazó szerver hozza létre a kliens webböngészője segítségével, az első látogatás alkalmával, ha ez a böngészőben engedélyezve van. A sütik a felhasználó számítógépén, előre meghatározott, böngésző típusonként eltérő helyen tárolódnak. A további látogatások során a tárolt sütit a böngésző visszaküldi a webszervernek, különféle, a kliensről szóló információkkal együtt. A sütik segítségével a szervernek lehetősége van az adott felhasználó azonosítására, róla különféle információk gyűjtésére és ezekből elemzések készítésére.

A sütik főbb funkciói:
információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik az adott weboldal használatát;
szükségtelenné teszik már megadott adatok újramegadását;
általában javítanak a felhasználói élményen.

A sütik használatával az Adatkezelő adatkezelést végez, amelynek fő céljai:
felhasználó azonosítás
az egyes munkamenetek azonosítása
hozzáférésre használt eszközök azonosítása
bizonyos megadott adatok tárolása
nyomon követési és helyinformációk tárolása és továbbítása
analitikai mérésekhez szükséges adatok tárolása és továbbítása
Munkamenet sütik - session cookie
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Az Adatkezelő adatai
Név: BAVA-Com Kft.
Székhely: 1086 Budapest, Dobozi u. 49-53.
Cégjegyzékszám: 01-09-713679
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 12993554-2-42
Központi telefonszám: +36-30-9528248
Központi e-mail: info@bavacom.hu

Adatvédelmi kérdésekben Adatkezelő a fent megadott elérhetőségek egyikén, kizárólag irásos formában kereshető meg. Az Adatkezelő a hozzá beérkezett adatvédelmi megkereséseket (levél vagy e-mail) a 3.8. pontban, az erre az adatkezelésre vonatkozó, meghatározott ideig őrzi meg. Ennek leteltével ezek visszavonhatatlan módon törlésre kerülnek.
Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője
Név: Balási Álmos
Telefonszám: +36-309528248
Email cím: info@bavacom.hu
A felhasználók rendelkezési jogai az adatuk kezeléséről, illetve az adataik törléséről
Személyes adataik kezeléséről minden látogató, partnerünk és ügyfelünk tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 20 napon belül írásban ingyenesen tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő levelezési címén, vagy az info@bavacom.hu e-mail címen kérheti, levelezési címének megadásával. A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését, zárolását, megjelölését is az adatkezelő levelezési címén, illetve az info@bavacom.hu e-mail címen.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő – indokolatlan késedelem nélkül – helyesbíti.
Az adatkezelő – indokolatlan késedelem nélkül – törli az érintett személyes adatát, ha az adatkezelés jogellenes, az érintett – az Infotv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri (a kötelező adatkezelés kivételével), az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt, azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte, az adatkezelése hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. Az adatkezelő akkor is törli a személyes adatokat, ha azokra már nincs szükség az adott célból, az érintett visszavonja a hozzájárulását és nincs más jogalap az adatkezelésre, az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.
Az adatkezelő zárolja az érintett személyes adatát, amennyiben az érintett kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekét. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
Az adat helyesbítéséről, zárolásáról és törléséről az érintettet, valamint mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 20 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A megjelölésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A BAVA-Com Kft. elkötelezett a GDPR, valamint a vonatkozó jogszabályok betartásában.

Kérjük, hogy amennyiben úgy érzi, hogy a BAVA-Com Kft. megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.
Jogorvoslati lehetőségét polgári bíróság (kártérítés vagy sérelemdíj iránt) és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: 06 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html) előtt is érvényesítheti. Az erre vonatkozó információkat, részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
Adatbiztonsági intézkedések
A BAVA-Com Kft. a legmodernebb biztonsági technológián alapuló védelmet alkalmazza, amely lehetővé teszi az adatok (beleértve a személyes adatokat is) biztonságosan történő kezelését.
Kikötés
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.